College Committee

Name Designation
Mr. Sharad Pathak President, Ayurved Seva Sangh, Nashik
Vd. R. V. Bhat Vice-President, Ayurved Seva Sangh, Nashik
Vd. A. N. Kulkarni Secretary, Ayurved Seva Sangh, Nashik
Mr. Madhav Paranjape Treasurer, Ayurved Seva Sangh
Vd. Mrs. Rajani Prakash Gokhale Chairman of College committee
Vd. Pandit D S Vice-Chairman of College committee
Adv. Paramanand Ratilal Gujrathi Member of College committee
Vd. Vinay Raghunath Sonambekar Member of College committee
Vd. Laxmikant Gopalrao Joshi Member of College committee
Vd. Saraf Mona Member of College committee
Vd. Sheetal Suryakant Chavan Member of College committee
Vd. Bhaskarwar Archana Member of College committee
Vd. Nitin Chavan Member of College committee
Vd. Shankar Lingam Dasari Principal – Member Secretary of College committee