Suryanamaskar and Adityahriday Stotra pathan karyakram – Makar Sankranti